Dinamične učne ure z elektronskim gradivom

Olajšajte si delo

Tiskani različici učbenika in delovnega zvezka je dodana tudi koda dostop do digitalnega učbenika in delovnega zvezka, kar omogoča tako delo v šoli, kot tudi na daljavo.

E-gradivo vključuje tudi avdio- in videoposnetke ter interaktivne naloge, ki jih lahko dijaki rešujejo samostojno doma ter preverjajo rešitve. Digitalna različica delovnega zvezka omogoča profesorju boljši in lažji pregled nad napredkom, ki ga dosegajo dijaki pri posameznih spretnostih.