Dodatna gradiva

Popestritev učenja doma in poučevanja v šoli ali na daljavo

Macmillan English Grammar In Context

Serija medpredmetnih slovničnih vadnic v treh stopnjah

Macmillan English Grammar in Context je tristopenjska medpredmetna slovnična vadnica, namenjena pregledu in utrjevanju najpomembnejših slovničnih struktur.

Glavne značilnosti

  • V vadnici se prepletata vsakdanja angleščina in ustrezen akademski jezik, kar pomaga pri učenju in uporabi slovničnih struktur v smiselnih situacijah.
  • Vaje v vsaki enoti obsegajo različne zahtevnostne stopnje, zato je učenje lažje, saj prehod od preprostih do zahtevnejših nalog poskrbi tudi za potrebno samozavest.
  • Slovarček omogoča preprosto iskanje po geslih, s tem pa zagotavlja dodatno podporo in referenčne točke za lažje učenje zunaj učilnice.
  • V razdelku Review so vsem, ki želijo preveriti svoje razumevanje ali še bolj utrditi znanje, na voljo dodatne vaje.
  • Na priloženem CD-ROM-u so zbrane dodatne vaje in testi, ki jih je mogoče natisniti, zato so vadnice kot nalašč za uporabo tako doma kot v učilnici.