Puščica

Prihranite čas

Z odličnim gradivom za učitelja

BREZPLAČNO GRADIVO ZA UČITELJA obsega:

  • priročnik za učitelja v tiskani obliki,
  • digitalno različico učbenika za uporabo na interaktivnih tablah,
  • digitalno različico delovnega zvezka,
  • številne modele testov (preverjanje vseh spretnosti, različne težavnostne stopnje ...),
  • literarno besedilo,
  • naloge za urjenje bralnega razumevanja,
  • delovne liste s kulturnimi temami,
  • učne liste za CLIL,
  • dodatne naloge za urjenje slovnice (različne težavnostne stopnje),
  • namige za urjenje posameznih jezikovnih spretnosti.