Dinamične učne ure z elektronskim gradivom

Olajšajte si delo

Vse elektronske komponente serije so na voljo v Macmillanovi izobraževalni aplikaciji za dijake:

  • elektronski učbenik 
  • elektronski delovni zvezek
  • mobilna vadnica 
  • zbirka gradiv za učence
  • e-knjiga