Prihranite čas

ZA PROFESORJE

Vse elektronske komponente serije so na voljo v Macmillanovi izobraževalni aplikaciji za profesorje:

  • komplet za predvajanje vsebin v učilnici (CPK), ki zajema učbenik in delovni zvezek v elektronski obliki
  • pripomoček za domače naloge
  • zbirka gradiv za profesorje (z gradivi za diferenciacijo pouka)
  • generator testov, ki jih je mogoče prilagoditi
  • s serijo usklajeni kvizi Kahoot!
  • priročnik za profesorje v digitalni obliki
ZA DIJAKE

Vse elektronske komponente serije so na voljo v Macmillanovi izobraževalni aplikaciji za dijake.

Priročna aplikacija za profesorje omogoča hiter in preprost dostop do vseh virov, ki jih profesor potrebuje, z enim samim pritiskom na gumb; aplikacija vključuje:

  • elektronski priročnik za profesorje v novi, uporabniku prijazni obliki, ki omogoča načrtovanje pouka na zaslonu;
  • komplet za predvajanje vsebin v učilnici, ki zajema elektronski učbenik in delovni zvezek, interaktivne naloge, zvočne in video vsebine ter rešitve nalog
  • pripomoček za upravljanje domačih nalog, s katerim učitelj preprosto določi domačo nalogo in navodila pošlje naravnost na pametni telefon dijaka
  • generator testov, ki jih je mogoče prilagoditi, kar profesorju pomaga sestaviti teste po meri.
Nabor gradiv