Učna gradiva za biologijo v 8. in 9. razredu

Raziščite vse možnosti

Rokusova bogata zbirka učnih gradiv za biologijo prinaša raznolike didaktične pristope – verjamemo, da bo vsakdo izmed vas našel ustrezno serijo zase:

Vsa nova in prenovljena učna gradiva upoštevajo najsodobnejše didaktične smernice, njihova oblikovna podoba pa sledi tudi priporočilom za oblikovanje gradiv za učence s specifičnimi učnimi težavami.

Vsi učbeniki in samostojni delovni zvezki so uporabnikom na voljo tudi v elektronski obliki na www.iRokus.si, obogateni s številnimi interaktivnimi elementi. Dodatna možnost za interaktivno poučevanje je serija iRokus+ Biologija (8–9).

Učbenik in samostojni delovni zvezek Človeško telo za biologijo v 8. razredu

Serija Dotik življenja za biologijo v 8. in 9. razredu

Interaktivna učna kompleta iRokus+