NOVO

IzziRokus Gospodinjstvo 5–6
 • Gradivo za učenca
 • Videoposnetki z dodatnimi pojasnili (5. razred)
 • Videoposnetki kuhanja (6. razred)
 • Dodatne olajšave za učence:
  • barvne podlage in razmiki
  • ustrezne črke
  • avdio posnetki
 • LMS naloge
 • Prezentacijska oblika za učitelja
 • Deluje na vseh napravah