Puščica

Prihranite čas

Z brezplačnim dodatnim gradivom za učitelje

Na spletni strani www.iRokus.si v zavihku »Dodatna gradiva« najdete brezplačno dodatno gradivo za učitelje:

  • Predlog letne priprave
  • Predloge dnevnih priprav

Za uporabnike serije Radovednih pet pa so na strani www.radovednih-pet.si v razdelku Dodatna gradiva/Gospodinjstvo na voljo gradiva za 5. razred:

  • Predlog letne priprave
  • Tedensko načrtovanje in urne priprave
  • Mapa vzorcev – rešitve
  • Filmi o pridelavi in predelavi volne

Učiteljem, ki bodo uporabljali tiskane učbenike, so ti na naslovih www.radovednih-pet.si in www.iRokus.si na voljo tudi v elektronski obliki, kar vam bo v veliko pomoč pri poučevanju. Z elektronskimi gradivi bo pouk privlačnejši, nazornejši in učinkovitejši. E-gradivo je po vsebini enako tiskani različici, ima pa dodano orodjarno s preprostimi, a uporabnimi orodji.

Vsem učiteljem, ki uporabljajo učiteljev Komplet tekstilij (koda je na notranji strani pokrova škatle) in/ali katerih učenci pri pouku v 5. razredu uporabljajo Zbirko aktivnosti s prilogami in interaktivnim gradivom, so na www.radovednih-pet.si v razdelku Dodatna gradiva/Gospodinjstvo brezplačno na voljo nazorni filmi o pridelavi in predelavi volne (striženje ovac, mikanje volne, predenje, tkanje).

Vsem učiteljem, katerih učenci pri pouku v 6. razredu uporabljajo Mojo prvo kuharsko knjigo, zbirko receptov z dejavnostmi in posnetki, je ta na www.iRokus.si na voljo brezplačno.