Uporabniki priporočajo učna gradiva za gospodinjstvo

Preberite, zakaj so zadovoljni

Z Rokusovimi učnimi gradivi za gospodinjstvo v šolskem letu 2021/22 poučuje 570 učiteljic in učiteljev na 340 osnovnih šolah. Učbenike, delovne zvezke ali samostojne delovne zvezke tako uporablja že 26.300 učenk in učencev.

76 %
Šola
340 osnovnih šol
Učitelj
570 učiteljic in učiteljev
Učenec
26.300 učenk in učencev