NOVO

IzziRokus Kemija
 • gradivo za učenca
 • razlagalni filmi za učenje doma
 • vadnica za pripravo na preverjanje in ocenjevanje znanja
 • dodatne olajšave za učence:
  • barvne podlage
  • prilagodljiva velikost črk
  • večji razmiki med vrsticami
 • avdioposnetki daljših tekstov
 • razlagalni videji
 • posnetki poskusov
 • kratki izobraževalni filmi
 • raznoliko in pestro slikovno gradivo
 • prezentacijska oblika za učitelja
 • LMS-naloge
 • deluje na vseh napravah