Puščica

Prihranite čas

kemija hero
Na spletni strani www.iRokus.si v zavihku »Dodatna gradiva« najdete brezplačno dodatno gradivo za učitelje:
  • Predlog letne priprave
  • Predloge dnevnih priprav
  • Odgovore na vprašanja iz učbenika in samostojnih delovnih zvezkov
  • Rešitve nalog iz delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov
  • Posnetke poskusov
  • Animacije
  • Slike modelov in molekul