Učna gradiva za kemijo v 8. in 9. razredu

Učni komplet Moja prva kemija odlikuje privlačno in sodobno zasnovano gradivo s svežo oblikovno podobo ter bogatim dodatnim in interaktivnim gradivom za učence in učitelje. Komplet obsega učbenik Moja prva kemija v enem zvezku in združuje vso snov osnovnošolske kemije, kar učiteljem omogoča, da zaporedje in način podajanja snovi prilagajajo lastnim potrebam. Ob učbeniku sta na voljo dva delovna zvezka, eden za 8. in eden za 9. razred.

Novost sta samostojna delovna zvezka Moja prva kemija 1 in Moja prva kemija 2. S svojo obliko omogočata preplet razlagalnih vsebin učbenika in vaj delovnega zvezka. Nekoliko skrajšano učbeniško besedilo je dovolj bogato, da pomaga izvajati pouk kemije, razumevanje kemijskih zakonitosti pa učenci pridobivajo prek poskusov, ki jih lahko izvajajo sami ali pa jih demonstracijsko izvede učitelj.

NOVI samostojni delovni zvezki vam ponujajo

PRELISTAJ

Za učence so na voljo tudi vadnice Znam za več in iZnam za več (interaktivna različica) s številnimi nalogami in vajami, ki jih šolarji rešujejo samostojno, hkrati pa lahko spremljajo rezultate in svoj napredek pri učenju. Več o vadnicah najdete na spletnem naslovu www.znamzavec.si.