NOVO

IzziRokus Matematika 6–9
 • Gradivo za učenca
 • Razlagalni filmi za učenje doma
 • Zvezek za utrjevanje
 • Dodatne olajšave za učence:
  • barvne podlage in razmiki
  • ustrezne črke
  • avdio posnetki
 • LMS naloge
 • Prezentacijska oblika za učitelja
 • Deluje na vseh napravah
 • Geogebrine interaktivne animacije