Puščica

Prihranite čas

Z brezplačnim dodatnim gradivom za učitelje

Na spletni strani www.iRokus.si v zavihku »Dodatna gradiva« najdete brezplačno dodatno gradivo za učitelje:

  • Predlog letne priprave
  • Predloge dnevnih priprav
  • Rešitve nalog iz učbenikov, delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov