Uporabniki priporočajo serijo Skrivnosti števil in oblik

Prisluhnite, zakaj so zadovoljni

Z Rokusovimi učnimi gradivi za matematiko v šolskem letu 2021/22 poučuje več kot 1700 učiteljic in učiteljev na več kot 370 osnovnih šolah. Učbenike, delovne zvezke ali samostojne delovne zvezke tako uporablja že 68.900 učenk in učencev.

84 %
Šola
več kot 376 osnovnih šol
Učitelj
več kot 1739 učiteljic in učiteljev
Učenec
več kot 68.927 učenk in učencev