Dinamične učne ure z elektronskim gradivom

Olajšajte si delo

Vsem učiteljem in učencem, ki uporabljajo serijo Maximal, so na www.iRokusPlus.si brezplačno na voljo elektronske in interaktivne različice gradiva.

  • S projiciranjem e-gradiva boste laže motivirali učence in usmerjali njihove dejavnosti.
  • Pouk bo zato privlačnejši, nazornejši in učinkovitejši.
  • Elektronsko gradivo je v obliki listalnika, ki mu je dodana orodjarna z uporabnimi orodji za pisanje, risanje, podčrtovanje, povečevanje delov strani in dodajanje beležk ali spletnih povezav.
  • V interaktivnem učbeniku in delovnem zvezku je zajeta celotna vsebina tiskanih gradiv, ki je pomembno nadgrajena z dodatnimi vajami, številnimi videi, avdioposnetki, animacijami in interaktivnimi nalogami.