Uporabniki priporočajo Rokusove učne serije za nemščino

Preverite, zakaj so zadovoljni

Z Rokusovimi učnimi gradivi za nemščino v šolskem letu 2021/22 poučuje 457 učiteljic in učiteljev na 260 osnovnih šolah. Učbenike in delovne zvezke tako uporablja 38.085 učenk in učencev.

58 %
Šola
260 osnovnih šol
Učitelj
457 učiteljic in učiteljev