Dinamične učne ure z elektronskim in interaktivnim gradivom

Olajšajte si delo

Učencem in učenkam, ki uporabljajo Rokusovo gradivo za slovenščino, je to brezplačno na voljo tudi v elektronski obliki na www.iRokus.si.

  • Pouk z e-gradivom je privlačnejši, nazornejši in učinkovitejši.
  • E-gradivo dodatno motivira učence in učenke ter usmerja njihove dejavnosti.
  • Z uporabo e-gradiva se razvija in krepi digitalna pismenost učencev in učenk.
  • E-gradivo vsebuje avdio- in videoposnetke, interaktivne naloge ter rešitve nalog v samostojnem delovnem zvezku.