Puščica

Prihranite čas

Brezplačna dodatna gradiva za učitelje in učiteljice

Na spletni strani www.iRokus.si najdete v zavihku »Dodatna gradiva« brezplačno gradivo za učitelje in učiteljice.

  • predlog letne priprave
  • predloge dnevnih priprav
  • priročnik s predstavitvijo učnih enot in nasveti za izpeljavo učnih ur
  • predloge nalog za preverjanje znanja
  • prepise avdio- in videoposnetkov
  • rešitve nalog v PDF-obliki (te so na voljo tudi učencem in učenkam)