Dinamične učne ure z elektronskim in interaktivnim gradivom

Olajšajte si delo

Učencem in učenkam, ki uporabljajo Rokusovo gradivo za slovenščino, je to brezplačno na voljo tudi v elektronski in interaktivni obliki na www.iRokus.si oz. www.iRokusPlus.si.

POMEMBNO: Prednost za učitelje in učiteljice, ki uporabljajo Rokusove samostojne delovne zvezke

Za tisti razred, v katerem vaši učenci in učenke uporabljajo Rokusov tiskani (samostojni) delovni zvezek spodaj navedenih serij, vam bomo na spletnih straneh www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si omogočili brezplačni dostop do vseh elektronskih različic (samostojnih) delovnih zvezkov teh serij.

  • Od glasov do knjižnih svetov
  • Od glasov do knjižnih svetov+
  • Slovenščina v oblaku
  • Slovenščina za vsak dan – izdaja s plusom
  • Slovenščina za vsak dan

  • Pouk z e-gradivom je privlačnejši, nazornejši in učinkovitejši.
  • E-gradiva dodatno motivirajo učence in učenke ter usmerjajo njihove dejavnosti.
  • Z uporabo e-gradiv se razvija in krepi digitalna pismenost učencev in učenk.