Puščica

Prihranite čas

Z brezplačnim dodatnim gradivom za učitelje

Na spletni strani www.iRokus.si najdete v zavihku »Dodatna gradiva« brezplačno gradivo za učitelje in učiteljice.

Od glasov do knjižnih svetov

 • predlog letne priprave
 • predlogi dnevnih priprav
 • elektronske prosojnice za jezikovni pouk (dosedanje izdaje gradiva)
 • rešitve nalog v PDF-obliki (te so na voljo tudi učencem in učenkam)
 • Dodatno gradivo za prenovljeni samostojni delovni zvezek za 9. razred bo na voljo avgusta 2023.

Slovenščina za vsak dan – izdaja s plusom

 • predlog letne priprave
 • predlogi dnevnih priprav
 • priročnik s predstavitvijo učnih enot in nasveti za izpeljavo učnih ur
 • predlogi nalog za preverjanje znanja
 • vprašanja za samovrednotenje
 • prepisi avdio- in videoposnetkov
 • rešitve nalog v PDF-obliki (te so na voljo tudi učencem in učenkam)
Novi svet iz besed

 • predlog letne priprave
 • predlogi dnevnih priprav
 • učni listi za razčlembo umetnostnih besedil


Na spletni strani www.iRokusPlus.si v zavihku »Dodatna gradiva« najdete BREZPLAČNO dodatno gradivo za učitelje:

Igrišče zgodb
 • predlogi priprav in dodatnih nalog
 • rešitve nalog v PDF-obliki

Dodatno gradivo za novo zbirko dejavnosti za 9. razred bo na voljo avgusta 2023.

Slovenščina v oblaku
 • predlog letne priprave (posodobljeno 2020)
 • predlogi dnevnih priprav (posodobljeno 2020)
 • rešitve nalog v PDF-obliki (te so na voljo tudi učencem in učenkam)