Puščica

Prihranite čas

Z brezplačnim dodatnim gradivom za učitelje

Na spletni strani www.iRokus.si v zavihku »Dodatna gradiva« najdete brezplačno dodatno gradivo za učitelje:

  • predlog letne priprave
  • predloge dnevnih priprav
  • rešitve nalog iz učbenikov
  • rešitve nalog z delovnih listov