PODPORA ZA UČITELJA

- priročnik za učitelja v tiskani različici
- učbenik in delovni zvezek v digitalni obliki prek portala Blinklearning
- Digitales Unterrichtspaket (vse gradivo, ki ga učitelj potrebuje, v digitalni obliki na enem mestu) o učbenik in delovni zvezek z dostopom do vseh slušnih in video posnetkov
  • dodatne interaktivne vaje
  • priročnik za učitelja s predlogami za fotokopiranje
  • transkripcije posnetkov za urjenje slušnega razumevanja
  • rešitve