NOVO

IzziRokus Zgodovina 6–9

Čas je za NOVO generacijo digitalnih učnih gradiv za zgodovino!

IzziRokus Zgodovina je zbirka vrhunskih interaktivnih učnih gradiv, katerih vsebina temelji na tiskanem gradivu, ki je v skladu z učnim načrtom. Gradivo je podprto s številnimi multimedijskimi in interaktivnimi dodatki, ki učencem omogočajo lažje razumevanje snovi. Interaktivno učno gradivo je dostopno na www.IzziRokus.si.

 • Gradivo za učenca
 • Razlagalni filmi za učenje doma
 • Zvezek za utrjevanje
 • Dodatne olajšave za učence:
  • barvne podlage in razmiki
  • ustrezne črke
  • avdio posnetki
 • LMS naloge
 • Prezentacijska oblika za učitelja
 • Deluje na vseh napravah

Poleg interaktivnega gradiva so na voljo tudi tiskani zvezki za utrjevanje s številnimi vajami za učinkovito ponavljanje in utrjevanje temeljnih učnih vsebin.