Puščica

Prihranite čas

Z brezplačnim dodatnim gradivom za učitelje

Na spletni strani www.iRokus.si v zavihku »Dodatna gradiva« najdete brezplačno dodatno gradivo za učitelje:

  • Predlog letne priprave in predloge dnevnih priprav
  • Rešitve nalog iz delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov
  • Zbirke predstavitev v PowerPointu (za serijo Raziskujem preteklost)
  • Zbirke nalog za preverjanje in ocenjevanje znanja