Uporabniki priporočajo Rokusova učna gradiva za zgodovino

Prisluhnite, zakaj so zadovoljni

Z Rokusovimi učnimi gradivi za zgodovino v šolskem letu 2022/23 poučuje več kot 700 učiteljic in učiteljev na več kot 380 osnovnih šolah. Učbenike, delovne zvezke in samostojne delovne zvezke tako uporablja več kot 66.300 učenk in učencev.

85 %
Šola
več kot 380 osnovnih šol
Učitelj
več kot 700 učiteljic in učiteljev
Učenec
več kot 66.300 učenk in učencev