DIREKT INTERAKTIV 2

Učni komplet Direkt interaktiv A2 sestavljajo učbenik, delovni zvezek in priročnik za učitelja v digitalni obliki.