Puščica

Prihranite čas

Z brezplačnim dodatnim gradivom za učitelje

Na spletni strani www.iRokus.si v zavihku »Dodatna gradiva« najdete brezplačno dodatno gradivo za učitelje:

  • letno pripravo za delo s samostojnim delovnim zvezkom
  • letno pripravo za delo z učbenikom in delovnim zvezkom
  • recenzije
  • rešitve vaj iz delovnega zvezka
  • rešitve vaj iz samostojnega delovnega zvezka
  • slikovno gradivo
  • teste in delovne liste
  • urne priprave za delo s samostojnim delovnim zvezkom
  • urne priprave za delo z učbenikom in delovnim zvezkom
  • strokovno besedilo o geografskih učbenikih

 

Nabor gradiv