Uporabniki priporočajo Modrijanova učna gradiva za geografijo

Preverite, zakaj so zadovoljni

Z Modrijanovimi učnimi gradivi za geografijo v šolskem letu 2023/24 poučuje 521 učiteljic in učiteljev na 240 osnovnih šolah. Učbenike, delovne zvezke ali samostojne delovne zvezke tako uporablja 37.129 učenk in učencev.

_
53 %
Šola
240 šol
Učitelj
521 učiteljic in učiteljev
Učenec
37.129 učencev in učenk
Že leta uporabljam Modrijanova učna gradiva za geografijo, saj so se za moj način poučevanja izkazala za najboljša v smislu najbolj strukturirane, jasno in logično predstavljene vsebine, skratka kot najboljši učni pripomoček na tržišču. Sem mnenja, da so učbeniki namenjeni temu, da se jih čim več uporablja, zato si želim imeti čim bolj popoln učbenik – takšen, kjer bi bila vsebina odlično razložena, kjer ne bi manjkal noben odgovor na noben cilj, predviden v UN, kjer bi bilo fotografsko in grafično gradivo jasno, didaktično izpovedno in torej uporabno tako za razlago v razredu kot za učenčevo samostojno učenje in ponavljanje. Po mojem mnenju Modrijanova učna gradiva za geografijo izpolnjujejo vse navedene kriterije – lahko jih označim za vrhunska, takšna, kakršna si želi vsak učitelj in predvsem vsak učenec. So jasna, pregledna, z lepo, sodobno zasnovo, pa vendar nič preveč kričeča, s čimer bi učencem po nepotrebnem jemala pozornost. Font besedila je odličen, prav tako razmiki med odstavki, ki jasno ločijo misli oz. podteme. Novi SDZ so ohranili vse elemente starih učbenikov in jih obenem še vsestransko nadgradili, pri tem pa dodali ravno pravšnje število smiselnih in uporabnih nalog za preverjanje in utrjevanje bistvenih spoznanj, ki jih želimo doseči pri učencih.

Tomi Tomšič, OŠ Staneta Žagarja, Kranj

 
Na Osnovni šoli Zalog pri geografiji že leta uporabljamo Modrijanove komplete. Učbeniki so strokovni, vsebujejo bogato slikovno in grafično gradivo, ki izjemno dobro dopolnjuje strokovne razlage, jim daje smisel in nekaterim geografskim pojavom doda sodobne dimenzije. Odlično so dopolnjeni z delovnimi zvezki, ki nadgrajujejo v učbenikih obravnavane geografske probleme, uporabnikom pa omogočajo razvijanje različnih veščin, uporabnih v vsakdanjem življenju. V nekaterih razredih smo se odločili za samostojne delovne zvezke, ki so se v prvih letih uporabe izkazali za izjemno učinkovite. Učne vsebine so razložene kratko in jedrnato ter dopolnjene z izbranim gradivom in vajami, ki dopolnjujejo samo vsebino ali pa jo nadgrajujejo z razvijanjem različnih geografskih veščin. Vsekakor je celotno Modrijanovo gradivo za geografijo zasnovano na temeljih moderne geografske stroke in po smernicah sodobne didaktike.

Andrej Krumpak, Osnovna šola Zalog

 
Modrijanova učna gradiva so primer odličnih gradiv za poučevanje geografije v osnovni šoli. So moderno zasnovana in vključujejo vsa didaktična načela sodobne šole. Opremljena so s premišljeno izbranimi fotografijami ter grafičnim in kartografskim gradivom, kar omogoča aktivne oblike dela učencev pri pouku. Z njihovo pomočjo učitelj pripravi pouk tako, da vključi vse učne cilje, od temeljnih do zahtevnejših, učence pa spodbujajo k razmišljanju, povezovanju že pridobljenih znanj z novimi, sklepanju, vrednotenju in uporabi novih znanj. Pri pouku v vseh razredih uporabljam samostojne delovne zvezke. Njihova prednost je, da so pregledni, sistematični, da je razlaga podana kratko in razumljivo ter dopolnjena s slikovnim, grafičnim in kartografskim gradivom, ki učencem pomaga pri razumevanju geografskih pojavov in pojmov. Vaje so vključene med razlago, kar omogoča dinamičen pouk, na koncu poglavij pa so vprašanja za utrjevanje in razlaga novih pojmov. Zame in za moje učence pa je največja prednost to, da lahko učenci vanje pišejo, si podčrtujejo besedilo, dopolnjujejo karte in rišejo.

Alenka Lepoša Berro, OŠ 8 talcev Logatec