SODOBNO POUČEVANJE

... z Rokusovo učno serijo za slovenščino

v programu srednjega poklicnega izobraževanja
Gradiva
.
1
Tiskano učno gradivo za slovenščino v programu SPI NOVO
Raziščite možnosti in spoznajte novosti
.
2
Dinamične učne ure z elektronskim gradivom
Olajšajte si delo
Prelistajte prva poglavja gradiv v elektronski obliki!
.
3
Brezplačno dodatno gradivo za profesorice in profesorje
Prihranite čas
.
4
Širimo znanje
Koristne in zanimive izobraževalne vsebine
.
5
Uporabniki Rokusovih učnih serij za slovenščino v programu SPI
.
6
Ostala gradiva za slovenščino
Strokovni priročnik, slovnica, Vaje za pravilno rabo vejice
.
7
Stopite v stik z nami
Pomagali vam bomo z nasveti za lažje in učinkovitejše poučevanje